Tuotamme laadukkaita asumispalveluja tarjoamalla ammattitaitoisen ja yksilöllisen ympärivuorokautisen hoivan

 Palvelukuvaus

 

 

TUOTTAJA ORGANISAATIO JUUAN HOITO JA HOIVA OY
 

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti tarjoamme asumispalveluja mielenterveyskuntoutujille ja vanhuksille sekä kotihoitoa Juuan kunnan alueella. Kotihoito sisältää kotisairaanhoidon, kotipalvelun, muistihoitajan, jalkahoitajan ja fysioterapeutin palvelut. Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas.   Asiakastyytyväisyyden varmistamme palvelujemme jatkuvalla arvioinnilla ja kehittämisellä toimimalla yhteistyössä asiakkaiden, omaisten, koulutetun henkilökunnan sekä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavien toimijoiden kanssa.    
  Yhteyshenkilö   Vastaava hoitaja Pentti Kokkonen gsm 0400 914919    
PALVELUKUVAUS Tehostettu palveluasuminen   Hoitokodissa on koulutettu henkilökunta paikalla 24 h/vrk    
PALVELUN SISÄLTÖ Kuvaus palvelusta    
ASUMISPALVELUT Asunnon ja yhteisten tilojen kuvaus Hoitokodin kokonaispinta-ala on 2300 m2 Huoneet ovat pääsääntöisesti yhden hengen huoneita, jotka voi halutessaan kalustaa myös omilla huonekaluilla.  Hoitokodissa on kaksi huonetta suunniteltu sellaisiksi, että niissä voi asua kaksi henkilöä yhdessä; toinen huoneista on varustettu liukuovella, jolla asuintilat voidaan erottaa toisistaan erillisiksi tiloiksi.   Yhteistiloihin kuuluvat kaikki käytävät, ruokailutila, oleskelutila, 12 kpl wc, kuntosali, sauna, askartelutilat, jokaisen kerroksen oma keittiö, yhteensä 3kpl sekä jokaisen kerroksen oma oleskelutila, yhteensä 3 kpl; ulkona yhteisiä tiloja ovat grillikota, ulkosauna ja kunnostettu navetta.        
  Asukkaan henkilökohtainen tilojen käyttö Jokaisella asukkaalla on yksityiskäytössä oleva huone ja vapaasti käytössä olevat yhteistilat.    
ASUMISEN TUKIPALVELUT Ruokapalvelut Hoitokodin oma keittiö on avoinna joka päivä klo 7.00 – 21.00. Ruokapalveluihin sisältyy aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala, mahdollinen erityisruokavalio sekä tarvittaessa yksilöllinen lisäiltapala/välipala esimerkiksi diabetesta sairastavalle henkilölle (sisältyy perushintaan).  
  Vaatehuolto     Vaatehuoltoon sisältyy asukkaan vaatteiden säilytys, puhtaanapito, pienet korjaukset sekä tarvittaessa uusien vaatteiden hankkiminen asukkaan kanssa tai hänen toiveidensa mukaan (sisältyy perushintaan). Vaatehankinnat asukas kustantaa itse.  
  Siivoushuolto   Asukkaan yksityiskäytössä olevan huoneen sekä yhteisten tilojen ylläpitosiivous (sisältyy perushintaan).  
ASUMISEN FYYSINEN YMPÄRISTÖ Kuvaus hoitokodin sijainnista, kulkuyhteyksistä, lähipalveluista sekä niiden arvioidusta vaikutuksesta kuntoutumiseen Hoitokodilta on matkaa 5 kilometriä Juuan keskustaan, jossa sijaitsevat kaikki lähipalvelut kuten esimerkiksi terveyskeskus, kaupat, posti, pankki ja kirjasto. Asukkaan niin halutessa hänet kuljetetaan asioimaan hoitokodin omalla autolla (sisältyy perusmaksuun). Etäisyys kuntakeskukseen on koettu tasapainottavana ja rauhoittavana tekijänä useimpien asukkaiden kuntoutumispolkua tarkasteltaessa.   Asumisympäristö pyrkii tukemaan asukkaan kuntoutumista erilaisin keinoin, joihin kuuluu esimerkiksi sosiaalinen tuki asumisyhteisöltä, hoitohenkilöstön ammatillinen tuki, mahdollisuus erilaisiin päivittäistoimintoihin, ulkoilumahdollisuus yksin tai ohjattuna sekä osallistuminen arjen askareisiin omien voimavarojensa mukaan.    
  Harrastusmahdollisuudet ja työtilat ja niiden arvioitu vaikutus kuntoutumiseen Hoitokodilla on kuntosali, joka on vapaasti asukkaiden käytössä ja asukkailla on säännöllinen ulkoilumahdollisuus hoitokodin pihapiirissä ympäri vuoden.   Lisäksi voi harrastaa puutarhan hoitoa, marjastusta ja sienestystä, erilaisia sisä- ja ulkopelejä sekä käsitöitä. Kesäisin on mahdollisuus harrastaa kalastusta eri muodoissaan hoitokodin lähivesistöillä ja osallistua sen jälkeen kalaruokien valmistamiseen. Talvisin on mahdollisuus osallistua pilkkiretkille.   Erityyppisiin harrastuksiin osallistuminen on yksilökohtaista ja siten myös vaikutukset ilmenevät yksilöllisesti. Henkilökohtaiseen sosiaaliseen, psyykkiseen, fyysiseen kuntoutumiseen vaikuttavat mm. harrastusmuodon sopivuus, laatu, määrä ja ajanjakson pituus, jolta vaikuttavuusarviointia tehdään. Harrastusten vaikutus kuntoutumiseen arvioidaan kirjallisesti hoito- ja kuntoutussuunnitelman päivityksen yhteydessä vähintään kerran vuodessa ja jatkuva arviointi kirjataan Hilkka-ohjelmaan säännöllisesti.  
ASUMISEN YHTEYTEEN LIITTYVÄT PALVELUT Hoitoneuvottelut Hoitoneuvottelut järjestetään joko hoitokodilla tai erikseen sovitussa paikassa, johon on kuljetus hoitokodin puolesta. Hoitoneuvotteluihin on aina määritelty vastuuhenkilöt ja pääsääntöisesti asukkaan omahoitaja osallistuu niihin.    
  Hoito- ja kuntoutussuunnitelma Hoito- ja kuntoutussuunnitelma tehdään asukkaalle kuukauden kuluessa hoitokotiin saapumisesta, tarkistetaan ja täsmennetään  puolivuosittain tai tarvittaessa.    
  Asiakkaan hoitokäynnit Akuutit sairaustapaukset ohjataan ma – pe klo 8.00 – 16.00 Juuan terveyskeskukseen, ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys PKKS:n yhteydessä, perusterveydenhuollon päivystyksessä. Muuten asukas kuuluu oman kotikuntansa perusterveydenhuollon piiriin.    
  Jalkahoitajan palvelut Palveluntuottaja Juuan Hoito ja Hoiva Oy, Tetriahon Kotihoito Saatavilla tarvittaessa, asukas maksaa itse palvelun.   Jalkahoitajan konsultaatiopalvelut ovat hoitohenkilöstön käytettävissä arkipäivisin klo 7.00 – 15.00 välisenä aikana.  
  Fysioterapeutin palvelut   Saatavilla tarvittaessa, sisältyy palvelumaksuun.   Fysioterapeutin konsultaatiopalvelut ovat hoitohenkilöstön käytettävissä arkipäivisin klo 7.00 – 15.00 välisenä aikana.  
  Raha-asioiden hoito Asukkaan taloudellisista asioista vastaa joko asukas itse, asukkaan oman kotikunnan sosiaalitoimi/välitystili tai nimetty edunvalvoja.  
HOITOVASTUIDEN MÄÄRITTELY Mielenterveydellinen hoitovastuu Ensisijainen hoitovastuu on hoitokodilla, akuutit tilanteet hoidetaan Juuan terveyskeskuksessa ja tarpeen vaatiessa vastuu siirtyy asukkaan kotikunnan terveyskeskukselle tai mielenterveystoimistolle.  
  Somaattisen hoidon vastuu Ensisijainen hoitovastuu on hoitokodilla, akuutit tilanteet hoidetaan Juuan terveyskeskuksessa ja tarpeen vaatiessa vastuu siirtyy asukkaan kotikunnan terveyskeskukselle.  
  Hammashuollon vastuu Asukkaan hammashuollosta vastaa ensisijaisesti hänen kotikuntansa, toissijaisesti joko Juuan kunnan hammashuolto maksusitoumuksella tai yksityinen hammashuolto.  
  Lääkehuolto     Asukas maksaa itse lääkkeensä.
KUNTOUTUSTOIMINTA Asumisen yhteydessä järjestettävä toiminta   Hoitokodilla on kokoaikainen virkistystyöntekijä, joka vastaa virkistystoiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja ohjaamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa. Toimimme yhteisönä, jossa asukkaat voivat halutessaan osallistua ohjatusti hoitokodin askareisiin kykyjensä ja mielenkiintonsa mukaan. Näitä askareita ovat muun muassa ruuanlaitto, leivonta, siivous, vaatehuolto, puutarhanhoito sekä kiinteistön ja sen ympäristön pienimuotoiset kunnostustyöt.   Lisäksi virikkeellisyyttä tuovat yhteiset laulu-, keskustelu- ja lukutuokiot ja erilaisiin juhlatilaisuuksiin valmistautuminen sekä yhteiset kalastus- ja luontoretket. Oman elämän tukemiseen liittyvät esimerkiksi pankissa ja kaupassa käynnit hoitajan ohjaamana.    
  Asumisyksikön ulkopuolella järjestettävä toiminta   Asukkaalla on mahdollisuus osallistua Juuan mielenterveysyhdistys Mielekäs ry:n ja sen ylläpitämän puupajan toimintaan; tällöin hoitokoti vastaa kuljetuksesta. Asukas voi osallistua myös Juuan toimintakeskuksen ylläpitämään toimintaan, jolloin toimintakeskus järjestää edestakaisen kuljetuksen. Lisäksi asukkailla on mahdollisuus osallistua omakustannushintaan Juuan kansalaisopiston järjestämään toimintaan.    
 

Sosiaalisten verkostojen vahvistaminen

Asukkaat voivat halutessaan vierailla omaistensa luona tai jossain muualla itselle mieluisassa kohteessa. Kyseeseen voi tulla vammaispalvelulain mukainen kuljetusvaihtoehto tai joissakin tapauksissa hoitokoti vastaa kuljetuksesta.  
KUNTOUTUMISEN SEURANTA Hoito- ja kuntoutussuunnitelma kirjallisena Jokaisella asukkaalla on henkilökohtainen hoito- ja kuntoutussuunnitelma, joka tehdään kuukauden kuluessa asukkaan saapumisesta hoitokotiin    
  Hoito- ja kuntoutussuunnitelman tarkastaminen   Tarvittaessa tai vähintään puolivuosittain  
HOITOKODIN HENKILÖSTÖ Henkilöstön kokonaismäärä Henkilöstön lukumäärä vaihtelee 30 – 35 välillä riippuen asukasmäärästä ja hoitoisuudesta; henkilöstön määrää, ammattirakennetta, osaamisen tasoa ja jaksamista seurataan ja arvioidaan jatkuvasti asukkaiden tarpeiden ja yksikön toiminnallisen kokonaisuuden mukaan.      
  Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö/asukas   Noudatamme valtakunnallisia suosituksia.
  Ammattijakauma ja nimikkeet Sairaanhoitaja, lähihoitaja, laitosapulainen, mielenterveyshoitaja, oppisopimusopiskelija/lähihoitaja, ruokapalveluhenkilöstö, hallintohenkilöstö, kiinteistöhuolto, siivous- ja puhtaanapito.    
  Ulkoa ostettavat palvelut Jalkahoito, mahdolliset muut terapiat, parturipalvelut, hierontapalvelut (asukas maksaa itse).  
OSAAMISEN YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN Täydennyskoulutuksen järjestäminen Jokaisella hoitokodin henkilöstöön kuuluvalla on henkilökohtainen koulutussuunnitelma, joka päivitetään säännöllisesti. Henkilöstön osaaminen arvioidaan ja varmistetaan osaamiskartoituksilla ja tarvittaessa järjestetään täydennyskoulutusta joko sisäisesti tuotettuna tai ostopalveluna. Turvallisuuskoulutukset toteutetaan säännöllisin väliajoin.    
  Työnohjaus Hoitohenkilöstöllä on mahdollisuus säännölliseen, kerran kuukaudes-sa toteutettavaan työnohjaukseen. Yksikön esimies käy kehitys-keskustelut kerran vuodessa kaikkien hoitohenkilöstöön kuuluvien kanssa. Muun henkilöstön kanssa käytävät kehityskeskustelut pitää toimitusjohtaja.  
  Tyky-toiminta Hoitokodilla oleva kuntosali on myös henkilöstön käytössä, lisäksi järjestetään erilaisia kuntoilutapahtumia. Yritys tukee taloudellisesti henkilöstön osallistumista liikunnallisille kursseille Juuan kansalaisopistolla, Sotkan kylpylään Nurmekseen tehtäviä uintimatkoja sekä kuntonyrkkeilyharjoituksiin osallistumista.    
LAADUNHALLINTA JA OMAVALVONTA Kuvaus Juuan Hoito ja Hoiva Oy:lle on myönnetty virallinen ISO- 9001:2000 laatusertifikaatti ensimmäisenä yksityisenä hoivakotiyrityksenä Suomessa vuonna 2003. Yritys on sertifioitu uudelleen syyskuussa 2006. Sertifikaatti kattaa hallinnon, hoiva- ja kuntoutuspalvelut, kotihoidon sekä asukkaiden ja henkilöstön tukipalvelut niihin kuuluvine toimintoineen.  Omavalvontasuunnitelma on osa laadunhallintajärjestelmää.
ASUMISPALVELUN HINTA Hinnasto nähtävillä hoitokodilla
   
  Mahdolliset erilliskustannukset   Inkontinenssituotteet
  Tarvittavat maksusitoumukset Jotta asukas saa nopean ja joustavan palvelun Juuan terveyskeskuksesta, hän tarvitsee oman kotikuntansa antaman maksusitoumuksen lääkäri-, laboratorio-, röntgen- ja hammashuollon palveluja varten  
  Asukkailla on mahdollisuus hakea hoito- ja asumistukea Kelalta